Aanmaning ontvangen?

Wij helpen u verder

Ik heb een aanmaning ontvangen

U heeft een aanmaning ontvangen omdat wij de opdracht hebben gekregen om een openstaande rekening bij u te innen. Het kan zijn dat u vergeten bent te betalen. Omdat u niet betaald heeft, is de oorspronkelijke vordering verhoogd met rente en incassokosten. Als u het in de aanmaning vermelde bedrag aan ons betaalt, sluiten wij ons dossier en voorkomt u dat de kosten veder oplopen.

Kunt u het openstaande bedrag niet voor de genoemde datum betalen? Neem dan altijd contact met ons op, veelal behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Mocht u het niet eens zijn met de vordering, laat ons dat dan altijd weten! Wij adviseren u om uw bezwaar zo volledig mogelijk op te stellen en hierbij al het mogelijke bewijs toe te voegen. Uw bezwaar zal worden besproken met uw schuldeiser. Op deze manier is snel duidelijk wat er met de vordering gaat gebeuren. Komen de partijen er samen niet uit? We zullen het conflict dan moeten neerleggen bij de rechter. De kosten hiervan zijn doorgaans voor rekening van de partij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld.

Veel gestelde vragen

Bent u kort geleden verhuisd? En hebt u uw nieuwe adresgegevens niet of niet tijdig aan uw schuldeiser doorgegeven? Of hebt u tijdelijk ergens anders gewoond en hebt u dit (tijdelijke) adres niet aan uw schuldeiser doorgegeven? Een schuldeiser weet…

Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bovenop het bedrag. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt. Zolang u niks doet, wordt de vordering die u moet…

Het kan zijn dat u net betaald hebt op het moment dat wij de aanmaning stuurden. Fax, e-mail of stuur ons in dat geval een kopie van uw betalingsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn of een kwitantiebewijs dat u bij de…

Hoe kan ik mijn aanmaning betalen?

Voorkom onnodige gerechtelijke kosten en betaal uw schuld op tijd. U kunt het bedrag betalen door het gehele bedrag – inclusief rente en incassokosten – over te maken naar 

NL03 INGB 0651260779 ten name van DB Incasso te Heerhugowaard.

U dient dit te doen binnen de gestelde termijn die in de brief vermeld staat en met vermelding van het dossiernummer.

Als u het verschuldigde bedrag per bank overmaakt, houdt u er dan rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw betaling is verwerkt. Uw betaling wordt pas als ‘voldaan’ aangemerkt als DB Incasso daarvan kennis heeft kunnen nemen.